Wiedza, doświadczenie, a przede wszystkim wiarygodność i jakość to znaki firmowe targów
ZIELEŃ TO ŻYCIE, których 31. edycja odbędzie się w dniach 5-7 września 2024 w EXPO XXI przy
ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Niesłabnące zainteresowanie udziałem w tym wydarzeniu zarówno wystawców jak i odwiedzających dowodzą, że bezpośrednie relacje i spotkania, są istotnym elementem na drodze do rozwoju biznesu, a współpraca kluczem do prężnie prosperującego zielonego rynku.

Architektura i zieleń – mariaż doskonały

Obecne czasy wymagają od osób związanych z zieloną branżą – zarówno przedstawicieli firm, jak ich odbiorców – konkretnych, właściwie ukierunkowanych działań. Podwyżki cen czy braki w kadrze pracowniczej sprawiają, że nie tylko pieniądze, ale i czas stają się coraz bardziej pożądaną „walutą”. Klientom zależy na realizacji kompleksowych inwestycji „od ręki”, dlatego tak istotne są partnerstwa
i łączenie ofert. Coraz częściej architektoniczne biura projektowe mają w zespole architekta krajobrazu bądź z nim współpracują. Działa to też w drugą stronę – powierzając ogród projektantowi zieleni i firmie wykonawczej możemy być spokojni także np. o jego nawierzchnię, oświetlenie czy taras i wszelkie elementy małej architektury. ZIELEŃ TO ŻYCIE to również miejsce spotkań i nawiązywania współpracy między tymi sektorami, a „Siłę Synergii” zobaczymy zarówno w ekspozycjach jak i podczas wystąpień
i prelekcji.

Wiedza, która ma realny zasięg

Konferencja MOCNO ZIELONE MIASTO, Seminarium WIEDZA DLA HANDLU I PRODUCENTÓW,  Spotkanie TWÓRCÓW OGRODÓW i STUDIO TARGOWE będą ponownie źródłem eksperckiej wiedzy, konkretnych, praktycznych rozwiązań oraz inspiracji. Spotkania te aktywizują całą zieloną branżę, ale najbardziej decydentów ze stolicy i jej okolic: urzędników, inwestorów, burmistrzów, producentów, wykonawców oraz jednostki i podmioty uczestniczące w procesie planowania, projektowania, powstawiania czy modernizowania terenów zieleni. W 2023 roku w wydarzeniach towarzyszących uczestniczyło ponad 1 200 osób (wszystkich gości branżowych na targach blisko 5,5 tys.), wśród których 48% profesjonalistów stanowiły osoby z województwa mazowieckiego. W konferencji i seminariach wzięli udział reprezentanci ze wszystkich 16 województw oraz przedstawiciele z zagranicy (stanowili 7,2% uczestników). Wiedzy i kontaktów w Polsce szukali m.in. profesjonaliści: z Holandii, Ukrainy, Litwy i Łotwy.

 

Do Warszawy – z Polski, z Europy, ze świata

Przy edycji 2024 rośniemy w siłę, a dokładniej w powierzchnię wracając z ekspozycjami również do drugiej hali, w której znajdą się wyposażenie do ogrodu i architektura krajobrazu oraz sale konferencyjne.

Tym razem będzie jeszcze bardziej międzynarodowo, jeśli chodzi o odwiedzających dzięki współpracy z AIPH i kongresowi, który odbywa się w tym samym czasie w Warszawie. Zapraszamy na to wydarzenie także włodarzy największych miast w Polsce. Na ZIELEŃ TO ŻYCIE wystąpią również zagraniczni eksperci wydelegowani przez AIPH – wykłady z zakresu zieleni miejskiej, handlu oraz produkcji szkółkarskiej.

Swoją obecność na kongresie i targach zapowiedzieli goście z dalekiej Azji i Stanów Zjednoczonych.

Podsumowanie liczbowe pierwszego kwartału 2024 dla ZIELEŃ TO ŻYCIE, wygląda następująco:

  • 80,78% zajętej powierzchni (w stosunku do roku ubiegłego)
  • wystawcy z 7 Państw: Polska, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Węgry, Holandia
  • najliczniejszą grupą zgłoszonych wystawców – 62% – stanowią producenci roślin, którzy zaprezentują nowości, tak istotne dla prężnych uczestników branży.

Udział w targach dla gości branżowych po rejestracji: https://rejestracja.zielentozycie.pl/