Efektywność energetyczna to główny temat spotkań króla Danii w Warszawie. Fryderyk X stolicę wybrał jako cel swojej pierwszej wizyty w roli monarchy. W czwartek uczestniczył w podpisaniu porozumienia na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Planowane działania zmierzają, by w przyszłości ciepło odpadowe powstające w procesach eksploatacji metra  mogło służyć ogrzewaniu warszawskich mieszkań.

Na peronie warszawskiego metra na stacji Stadion, król Danii wraz z delegacją i polskimi urzędnikami podpisali porozumienie dotyczące zwiększenia efektywnego wykorzystywania energii. Częścią porozumienia jest odzyskiwanie ciepła odpadowego z metra warszawskiego. Współpraca stolicy z Królestwem Danii, będąca spójna z Zieloną Wizją Warszawy, przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście.

– Jako Ambasada Królestwa Danii z siedzibą w Warszawie cieszymy się, że możemy pomóc w realizacji tego projektu, który jest doskonałym przykładem polsko-duńskiej współpracy w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju miast – przekazał Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce.

– Codziennie szukamy rozwiązań, które uczynią nasze miasto jeszcze bardziej ekologicznym. Wszelkie działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 w stolicy spotykają się z naszą aprobatą. Dzięki współpracy z rządem duńskim, będziemy prowadzili innowacyjny projekt, który w pełni wpisuje się w naszą politykę dotyczącą neutralności klimatycznej. Technologię odzysku ciepła odpadowego z metra wykorzystamy przy budowie trzeciej linii. Linia ta będzie skierowana na Pragę-Południe, a właśnie ta dzielnica została wskazana w aplikacji do Komisji Europejskiej dla stu neutralnych klimatycznie miast, jako część Warszawy, w której prowadzone będą projekty pilotażowe – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy 01.02.2024

Odpadowe ciepło

Nadmiar ciepła jest największym niewykorzystanym źródłem energii na świecie. Nawiązane partnerstwo zbada możliwości ponownego wykorzystania nadmiaru ciepła z metra warszawskiego do ogrzewania budynków, domów i wody w mieście. W samej Warszawie dostępny nadmiar może pokryć zapotrzebowanie na ciepło co najmniej 275 tysięcy mieszkańców. Potencjał nadwyżki ciepła szacowany jest na poziomie 3,8 TWh rocznie, z czego trzy największe źródła, w tym metro mogą generować nawet 3,3 TWh energii cieplnej rocznie.

Polsko-duńska ekologia

Współpracę polsko-duńską rozpoczęto uroczystą ceremonią w obecności duńskiego monarchy. List intencyjny na rzecz dekarbonizacji Warszawy podpisali m.in. wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski, prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk oraz Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce. W wydarzeniu brali udział także przedstawiciele sektora prywatnego.

Po ceremonii, w Centrum Kreatywności Targowa odbyła się debata poświęcona m.in. dekarbonizacji w miastach. W spotkaniu wzięli udział m.in. wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski, Lars Løkke Rasmussen – Minister Spraw Zagranicznych Danii oraz przedstawiciele duńskich miast i sektora biznesu.

Bliżej neutralności

Warszawa jest miastem członkowskim misji „Miasta” w ramach programu „Horyzont Europa”. Projekt Komisji Europejskiej zakłada utworzenie do 2030 r. 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast w Unii Europejskiej. Współpraca z Królestwem Danii stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia tego celu.