Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie wraz z Grupą Poetycką Krosno i Krośnieńską Biblioteką Publiczną zapraszają do udziału w konkursie poetyckim „Strofy o lesie”. Konkurs, zorganizowany z okazji 100-lecia Lasów Państwowych, kierowany jest do osób dorosłych, zarówno parających się pisaniem, jak też wchodzących na poetyckie ścieżki.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Każdy uczestnik może zgłosić najwyżej 3 wiersze wraz z kartą zgłoszenia umieszczoną w osobnej, zaklejonej kopercie oznaczonej godłem (pseudonimem). Prace należy nadesłać w terminie do 29 marca 2024 roku na adres głównego organizatora: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2; z dopiskiem „Konkurs poetycki – nie otwierać przed dniem 30 marca 2024 r.”

Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury w kwietniu, a uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w II połowie maja 2024 roku. Przewidziane są 3 nagrody główne oraz 7 wyróżnień rzeczowych. Dodatkowym wyróżnieniem będzie zakwalifikowanie przez jury wierszy do publikacji w tomiku, którego wydanie planuje organizator.

– Okrągła rocznica powstania Lasów Państwowych to świetna sposobność do zaakcentowania kulturotwórczej roli lasu poprzez konkurs poetycki – zaznacza Wacław Turek, członek Związku Literatów Polskich i Grupy Poetyckiej Krosno. – To otwarta przestrzeń dla wyobraźni, by słowa mogły ożywić piękno lasów, nasze relacje z drzewami i szeroko pojętym środowiskiem przyrodniczym. Czekamy na utwory, pokazujące wartość, jaką lasy stanowią dla naszego dziedzictwa kulturowego, dla inspirowania i pobudzania wyobraźni twórczej.

Komisarzem konkursu z ramienia głównego organizatora jest Paulina Pawłowska – kontakt: paulina.pawlowska@krosno.lasy.gov.pl, tel. 13 43 73 993.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa oraz sposobu zgłaszania prac można znaleźć w regulaminie

Do pobrania karta zgłoszenia

Tekst: Edward Marszałek