Redaktor Naczelny:
Roman Gembarzewski

Zastępcy Redaktora Naczelnego:
Anna Nowak
Sylwia Majchrzak

Redaktorzy Działów:

Biznesu:

Magdalena Wójcik
Michael Smith
Agnieszka Pawlak

Ekologii Polska:

Wojciech Kamiński
Sophia Martinez
Marta Nowakowska

Ekologii Świat:

James Lee
Natalia Petrova
Konrad Koszykowski
Marta Gulben

Fotografowie:

Paweł Białek
Emma Roberts
Antonio Fernandez

Dyrektor Działu Promocji i Marketingu:

Agata Ogrocka

Dział Promocji i Marketingu:

Carlos Mendez
Joanna Nowicka
Sylwia Rostowska
Sławomir Kulpiński

Korektorzy:

Krzysztof Nowak
Jennifer Brown

Zespół Techniczny:

Michał Wójcik
Daniel Smith
Maria Kovalenko

Stażyści:

Jakub Adamczyk
Emily Clark
Artur Kołodziejski