Program „Moja Woda” 2023

Ruszyła trzecia edycja programu „Moja Woda” na rok 2023. Posiadacze domów jednorodzinnych mają szansę na uzyskanie dotacji w wysokości do 6000 złotych na instalacje zatrzymujące deszczówkę na terenie swoich posesji. Głównym celem tego programu jest wspieranie działań przeciwdziałania skutkom suszy. Wnioski można składać do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) do końca czerwca 2024 roku lub do wyczerpania dostępnych środków.

Program „Moja Woda” jest kluczowym inicjatywą w ramach planu priorytetowego na lata 2020-2024. Wnioski na trzecią edycję mogą być składane od 3 sierpnia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku lub do momentu wyczerpania środków. W ramach programu, do 31 grudnia 2024 roku, fundusze regionalne będą przekazywać środki na realizację projektów.

Adresatami programu są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. Dotacja dotyczy również planowanych lub już rozpoczętych budów takich budynków. Projekt inwestycji musi uzyskać zgodę na użytkowanie przed przystąpieniem do procedury wypłaty środków.

Głównym celem programu „Moja Woda” jest walka ze skutkami zmian klimatycznych i zagrożeń naturalnych, zwłaszcza suszy. Poprzez zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych na terenie posesji oraz wykorzystanie tych zasobów, program ma przyczynić się do ochrony zasobów wodnych oraz ograniczenia występowania susz. Wspiera rozwój infrastruktury zielono-niebieskiej.

Program ma ambitny cel zbudowania 67,6 tysięcy instalacji retencyjnych i zagospodarowania 3,38 miliona metrów sześciennych wód opadowych i roztopowych rocznie.

Ogromne zainteresowanie programem „Moja Woda” jest widoczne w liczbie składanych wniosków. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w województwie śląskim wpłynęło wniosków o wartości ponad 10 milionów złotych.

Od momentu rozpoczęcia trzeciej edycji programu, Fundusz otrzymał ponad 2000 wniosków na łączną kwotę przekraczającą 10 milionów złotych. To wyraźnie pokazuje ogromne zainteresowanie i trafność programu w kontekście oczekiwań społecznych. Nabór wniosków wciąż trwa, jednakże w przypadku wyczerpania dostępnych środków, program zostanie zamknięty przed przewidzianym terminem, jak to miało miejsce w poprzednich edycjach. Informacje o tym zostaną przekazane beneficjentom – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Poprzednie edycje programu „Moja Woda” również cieszyły się dużym zainteresowaniem. Według danych z maja 2023 roku, podczas pierwszej edycji wpłynęło prawie 25 tysięcy wniosków, a w drugiej ponad 28,5 tysiąca. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła odpowiednio ponad 115 milionów złotych i 136 milionów złotych. Nabory wniosków były prowadzone do wyczerpania środków.

Budżet programu „Moja Woda” na lata 2020-2024 wynosi 338 milionów złotych. Ze względu na duże zainteresowanie, budżet został zwiększony o dodatkowe 100 milionów złotych, co w sumie daje 230 milionów złotych przeznaczonych na ten rok – oświadczyła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Dotacja może pokryć do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, ale nie więcej niż 6000 złotych na projekt. Aby uzyskać dotację, minimalny koszt zadania musi wynosić 2000 złotych, a minimalna pojemność zbiornika lub zbiorników to 2 metry sześcienne.

Wsparcie finansowe obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji służących do zbierania, magazynowania oraz retencji wód opadowych i roztopowych, a także wykorzystania zgromadzonych zasobów do celów gospodarstwa domowego i ogrodów.

Aby złożyć wniosek, należy skontaktować się z odpowiednim Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło:
https://wodnesprawy.pl/program-moja-woda-2023-trwa-nabor-wnioskow-wysta/

Moja Woda 2023