W Polsce konieczne jest zarówno przygotowanie na okresy suszy, jak i na nadejście powodzi, przy jednoczesnej dbałości o jakość wód. Te kwestie są ze sobą połączone i nie powinno się ich rozpatrywać osobno. Niezbędne jest spojrzenie kompleksowe, uwzględniające zarówno potrzeby ludzi i gospodarki, jak i środowiska przyrodniczego. Należy przy tym patrzeć perspektywicznie. To ukazuje całą złożoność działań planistycznych oraz inwestycyjnych w gospodarce wodnej. Co dzisiaj jest realnym wyzwaniem?

 

Szukanie skutecznych rozwiązań zarządzania gospodarką wodną w sposób zrównoważony staje się priorytetem. Jakie działania może podjąć gmina, by zapewnić bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców i jednocześnie dbać o jej jakość? W jaki sposób mądrze korzystać z zasobów, które już mamy?

 

Zapraszamy na cykl wykładów eksperckich w ramach Forum Ekspertów i Praktyków EKOGMINA.

 

Temat: Praktyczna gospodarka wodami zużytymi – dostępność wody, praktyka retencjonowania, trwałe usuwanie biogenów.

Data: 29 lutego 2024, godz. 10:00 – 11:30

ZAPISY: Praktyczna gospodarka wodami zużytymi (woda deszczowa i ścieki) – BioPro

 

W rozmowie o zrównoważonej gospodarce wodnej w gminie udział wezmą:

– prof. Tomasz Heese, Politechnika Koszalińska

– Stanisław Zdanowicz, wodociągi Hydrosfera Józefów

– Grzegorz Brenk, APRS SA

 

Debatę ekspertów z praktykami poprzedzą wykłady, w czasie których zostanie poruszony temat ścieków bytowych z gospodarstw domowych, zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych, jako alternatywne źródło wody (prof. Tomasz Heese), doświadczenia gminy w retencjonowaniu i wykorzystaniu wody zużytej (Stanisław Zdanowicz) oraz metody skutecznego i trwałego usuwania biogenów (Grzegorz Brenk).

 

 

Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne, jednak obowiązują zapisy.

 

 

Materiał promocyjny video:

https://youtu.be/6u8i7ocFSRA?si=qofJigasly0STABX