Polska na szarym końcu rankingu OZE. Jak nadrobić zaległości?

Polska na szarym końcu rankingu OZE Polska jest jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej pod względem udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii. Według danych Eurostatu z 2023 r., wynosi on zaledwie 15,6%, podczas gdy średnia unijna to 34,5%. Tymczasem UE zamierza podnieść swój cel na 2030 r. do co najmniej 42,5%, z myślą o osiągnięciu 45%. Czy Polska nadąży za tą ambitną polityką klimatyczną?

OZE to energia pochodząca z naturalnych i nieograniczonych źródeł, takich jak słońce, wiatr, woda, biomasa czy geotermia. OZE mają wiele zalet: nie emitują gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń, zmniejszają zależność od importu paliw kopalnych, tworzą nowe miejsca pracy i innowacje. Dlatego UE promuje ich rozwój i ustanawia wiążące cele dla państw członkowskich.

Polska ma duży potencjał OZE, zwłaszcza w zakresie energii słonecznej, wiatrowej i biogazowej. Jednak jej rozwój jest hamowany przez wiele czynników, takich jak brak stabilnego i sprzyjającego prawa, niska świadomość społeczna, wysokie koszty inwestycji czy silna pozycja sektora węglowego. Polska musi więc podjąć zdecydowane działania, aby nadrobić zaległości i spełnić unijne wymogi.

Jednym z kroków w tym kierunku jest Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (POZO), który przewiduje przeznaczenie około 23 mld zł na projekty związane z OZE. Ponadto rząd pracuje nad nową strategią energetyczną do 2040 r., która zakłada wzrost udziału OZE do 23% w 2030 r. i do 32% w 2040 r. Wśród planowanych działań są m.in. rozbudowa mocy fotowoltaicznych i wiatrowych, wsparcie dla energetyki prosumenckiej i wspólnotowej oraz rozwój biogazu i biometanu.

Polska potrzebuje jednak nie tylko planów, ale także ich skutecznej realizacji. W tym celu konieczne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy: administracji publicznej, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Tylko dzięki współpracy i dialogowi można stworzyć warunki sprzyjające transformacji energetycznej opartej na OZE.

OZE to nie tylko obowiązek wynikający z przynależności do UE, ale także szansa na poprawę jakości życia Polaków. OZE mogą przyczynić się do walki ze smogiem, obniżenia rachunków za energię, stworzenia nowych miejsc pracy i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego warto inwestować w odnawialne źródła energii i korzystać z nich na co dzień.

OZE w Polsce - Eco News