Branżowe Punkty Kontaktowe działające Łukasiewiczu, wspólnie z 12 partnerstwami europejskimi pomagają polskim przedsiębiorcom i naukowcom sięgnąć po pieniądze z Horyzontu Europa. 21 i 22 listopada br. w warszawskiej Fabryce Norblina odbyło się spotkanie matchmakingowe Horizon4Poland’23.

Konferencja była skierowana do firm, organizacji międzynarodowych, instytucji naukowych i instytucji publicznych zarówno z Polski, jak i z Europy.

– Musimy ciężko pracować w Łukasiewiczu nad budową konsorcjów i partnerstw, zdolnych do konkurowania na poziomie europejskim. Musimy łączyć umiejętności, wiedzę, doświadczenie i infrastrukturę naszą i partnerów, by działać na arenie międzynarodowej – tak, jak określa to nasza strategia na najbliższe 10 lat – powiedział dr Andrzej Dybczyński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

W sumie ponad 400 uczestników, z 29 krajów z całego świata, głównie z Unii Europejskiej, Ukrainy i Armenii, ale również i z Senegalu oraz Kolumbii wzięło udział m.in. w 7 sesjach tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli 12 partnerstw europejskich, 15 tematycznych roundtables oraz w trwających kilka godzin matchmakingach.

Patronat Honorowy nad Horizon4Poland’23 objęła Komisja Europejska –   Przedstawicielstwo w Polsce. Patronem Strategicznym Horizon4Poland ‘23 jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Horizon4Poland to wyjątkowe na skalę krajową wydarzenie, które drugi już raz gromadzi grono innowatorów poszukujących partnerów do projektów B+R z programu Horyzont Europa. Umożliwiamy polskim podmiotom dołączenie do społeczności liderów innowacji w ramach partnerstw europejskich. Łączymy polskie firmy, przedsiębiorstwa, klastry, instytucje naukowo-badawcze z zagranicznymi partnerami, by z jednej strony zwiększyć ich aktywność i szanse w konkursach Horyzontu Europa, z drugiej wesprzeć w procesie pozyskiwania środków na innowacje. Łukasiewicz – ORGMASZ, jako koordynator realizowanego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz projektu Branżowe Punkty Kontaktowe,  jest gospodarzem Horizon4Poland. To przywilej i jednocześnie ogromne wyzwanie organizacyjne, dlatego cieszymy się z tak wysokiej frekwencji. Liczymy na to, że polskie podmioty będą wykazywać coraz większe zainteresowanie partycypacją w programie Horyzont Europa, który otwiera im perspektywę zwiększenia konkurencyjności na rynku międzynarodowym – powiedział dr Grzegorz Malinowski, dyrektor Łukasiewicz – ORGMASZ.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia było 12 Partnerstw europejskich: Made in Europe, 2Zero, CCAM, Photonics21, EIT Health, Built4People, EIT Food, EIT Urban Mobility, Batt4EU, ERA4Health, IHI i THCS, których działalność koncentruje się wokół najważniejszych obszarów dla rozwoju Europy: zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, przemysłu, klimatu, energii, mobilności, budownictwa, baterii litowo-jonowych, fotoniki, żywności i zdrowia.

______________________________________________________________

Łukasiewicz – ORGMASZ jest koordynatorem Branżowych Punktów Kontaktowych, które wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na realizację projektów B+R w ramach programu Horyzont Europa. Projekt dofinansowano z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”

 

 

Łukasiewicz – ORGMASZ jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – jednej z największych sieci badawczych w Europie. Łukasiewicz składa się z 22 instytutów zatrudniających w sumie 4500 naukowców i inżynierów, którzy tworzą innowacyjne rozwiązania, pozwalające uzyskać przewagę w biznesie.

 

Kontakt Małgorzata Ozimska – kierownik Działu Komunikacji Łukasiewicz – ORGMASZ media@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl