Green Gas Poland to jedyna konferencja branżowa organizowana przez pracodawców branży biogazowo-biometanowej. Green Gas Poland 2023 przyniosło duży sukces merytoryczny poprzez podjęcie tematyki w dużej mierze niepowtarzalnej i nie spotykanej na innych konferencjach w tym zakresie. Zagadnienia branżowych centrów umiejętności, międzynarodowych projektów Erasmus+ czy zapobiegania ekoterroryzmowi były świetnymi wyróżnikami tegorocznej konferencji Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego (UPEBBI).

 

Green Gas Poland 2023 rozpoczęło się trzema prezentacjami legislacyjnymi, w których renomowani prawnicy przedstawiali poszczególne aspekty ustaw i rozporządzeń: Maciej Szambelańczyk mówił o nowelizacji Prawa energetycznego i ustawy o OZE, Michał Tarka
o przepisach biometanowych uchwalonych i postulowanych, a Marcin Rokosz o specustawie o niektórych biogazowniach rolniczych.

 

Dopełnieniem prezentacji była debata liderów organizacji branżowych będąca V Forum Biogazu i Biometanu. W jego ramach Dariusz Bojsza (Inicjatywa dla Środowiska Energii
i Ekomobilności), Mariusz Gołacki (Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego), Przemysław Krawczyk (grupa robocza ds. biogazu i biometanu w Radzie OZE Konfederacji Lewiatan), Marcin Laskowski (Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej) i Artur Zawisza (UPEBBI) rozpatrywali wydarzenia branżowe roku mijającego i zgłaszali postulaty na rok nadchodzący. Dominowały nastroje krytyczne wobec polityki biogazowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a na ich uzasadnienie przytaczany był wzrost mocy instalacji biogazowych w latach 2007-15 z 45 MW do 212 MW, zaś w latach 2015-22 z 212 MW tylko do 276 MW. Wynika z tego, że dobrej zmiany
w biogazownictwie nie było, a w istocie nastąpił zastój inwestycyjny powodowany błędną polityką regulacyjną.

Uwagę uczestników przyciągnęły nowe inicjatywy w środowisku biogazowo-biometanowym. Szczególnie cenne jest powstające branżowe centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie bioenergetyki, które kształcić będzie kadry zawodowe dla branży. BCU finansowane jest
w kwocie circa 12 milionów złotych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a budowane jest w Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu na Lubelszczyźnie. Partnerami merytorycznymi są UPEBBI (partner obowiązkowy) i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (partner dodatkowy). Kształt przyszłej edukacji uczniów, nauczycieli i innych osób dorosłych przedstawiała prof. Alina Kowalczyk-Juśko jako czołowy w kraju ekspert biogazowy i lider zespołu przygotowującego ścieżki edukacyjne w zakresie bioenergetyki.

 

Międzynarodowy projekt „Kształcenie kadr dla europejskiego sektora biogazu”
to wspólna inicjatywa UPEBBI oraz Česká bioplynová asociace (Czechy) i Latvijas Biogāzes asociācija (Łotwa). W ramach programu Erasmus+ trzy organizacje branżowe opracują europejskie standardy w kształceniu pracowników biogazowni i kurs zawodowy podnoszący kwalifikacje do podjęcia pracy w branży biogazowej oraz przeprowadzą pilotażowe wdrożenie kursu do działalności partnerów oraz instytucji stowarzyszonych – szkół zawodowych oraz przedsiębiorstw biogazowych.

 

Dużym osiągnięciem UPEBBI jest powołanie po raz pierwszy w ponad 10-letniej historii Rady Konsultacyjnej składającej się z kilkunastu profesorów i doktorów pracujących naukowo w szkołach wyższych i instytutach badawczych, a specjalizujących się
w zagadnieniach biogazowych i im towarzyszącym. Podczas Green Gas Poland 2023 głos zabrali z referatami naukowymi prof. Krzysztof Biernat, prof. Grzegorz Wałowski, prof. Wirginia Tomczak i dr inż. Sławomir Żak.

Bardzo różnorodny był blok finansowy koncentrujący się na trzech różnych źródłach finansowania inwestycji biogazowych. Beata Matecka (prezes Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group”) wraz ze swym zespołem referowała dofinansowania ze środków unijnych i krajowych w postaci grantów i pożyczek, dr inż. Zsuzsanna Iwanicka (główny inżynier ekolog BOŚ) definiowała bankowalność projektów ubiegających się o kredyty, a Piotr Gębala (prezes GPW Ventures) dokonał pierwszej publicznej prezentacji funduszu inwestycyjnego powołanego wspólnie przez Giełdę Papierów Wartościowych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, co jest absolutnym novum na rynku inwestycyjnym wokół obszarów wiejskich.

 

Głos zabrali prezesi trzech spółek nagrodzonych dorocznymi nagrodami branżowymi. Dostawcą Roku 2023 została Biogas System SA, a statuetkę odebrał prezes Marcin Białek. Jak argumentował prezes UPEBBI Artur Zawisza, „tegoroczny biogazowy dostawca roku dynamicznie wchodzi na rynek biogazowy, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie inżynierskie, konstrukcyjne i wykonawcze”.  PGNiG BioEvolution sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej Orlen otrzymała nagrodę Biogazownie Roku 2023 (ex aequo z Polską Grupą Biogazową SA), a statuetkę odebrał prezes Leszek Mańk. Jak mówił prezes UPEBBI Artur Zawisza, tym razem nie nagradzano pojedynczej biogazowni, ale spółkę prowadzącą sieć biogazowni, a jednocześnie realizującą potężny program inwestycyjny w ramach Strategii Grupy Orlen. Polska Grupa Biogazowa SA otrzymała nagrodę Biogazownie Roku 2023 (ex aequo z PGNiG BioEvolution sp. z o.o.), a statuetkę odebrał prezes PGB Serwis Tomasz Włodarczyk. Jak mówił prezes UPEBBI Artur Zawisza, tym razem nie nagradzano pojedynczej biogazowni, ale spółkę prowadzącą największą w kraju sieć biogazowni składającą się z 18 instalacji.

 

Bardzo inspirujące było wystąpienie Anety Więckiej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kierującej przedsięwzięciem „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”, w ramach którego biogazownia położona w pobliżu Sokołowa Podlaskiego  ma zapewniać circa 40% zapotrzebowania na ciepło tego miasta powiatowego. Głosy towarzyszące padły ze strony Jakuba i Macieja Ufnalów jako prezesa i wiceprezesa spółki koordynującej prace konsorcjum pięciu firm budujących instalację biogazową. Równolegle i w nawiązaniu do tego przykładu UPEBBI podpisała list intencyjny ze spółką społecznej inicjatywy mieszkaniowej z województwa łódzkiego SIM KZN Reymontowski dotyczący prac nad realizacją analogicznych projektów grzewczych, w których energia cieplna z biogazowni ogrzewa budynki mieszkalne.

 

Wiele nowych wątków wniosły wystąpienia Franciszka Nowaka jako prezesa Polskiego Towarzystwa Rolniczego i inwestora biogazowego mówiącego o inwestycjach na terenach rolnictwa wielkoobszarowego, Mirosława Kreczmana jako brokera ubezpieczeniowego od lat specjalizującego się w branży biogazowej i Mieszko Mroza z firmy będącej dealerem aut KIA odnoszącego się do przyszłości aut elektrycznych w kontekście energii pozyskiwanej z biogazu.

 

Duża uwagę słuchaczy przykuło wystąpienie dra Grzegorza Chociana z ekoterroryzmem jako tematem wywoławczym. Mówca jako prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono przeanalizował tematykę zagrożeń inwestycji ze względów środowiskowych, a jako prezes spółki Ekoton przedstawił profesjonalną ofertę dla rynku biogazowo-biometanowego w postaci wykonania analizy tzw. hipoteki środowiskowej na specjalne zamówienie inwestora.

Podczas branżowej roboczej kolacji wręczono główną doroczną nagrodę, czyli tytuł Ambasadora Biogazu. Na ten tytuł bez wątpienia zasłużył pełnomocnik rządu
ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich w osobie wiceministra rolnictwa
i rozwoju wsi Janusza Kowalskiego. Ambasador Biogazu 2023 w szczególności zasłużył się przygotowaną w jego ministerialnym zespole tzw. specustawą o biogazowniach rolniczych, a przyjętą jednogłośnie w Sejmie i Senacie. Specustawa została przygotowana we współpracy z branżą reprezentowaną przez Porozumienie dla Biogazu i Biometanu oraz uwzględniała wiele z branżowych rekomendacji. Odbierający nagrodę Janusz Kowalski podziękował branży za kilkunastomiesięczną współpracę, wspieranie jego wysiłków na każdym etapie procesu legislacyjnego i wyrażone wobec niego podziękowanie za dynamikę działań. Zapowiedział także kontynuację swego zaangażowania w tematykę biogazowa i biometanową w przyszłej kadencji parlamentu poprzez powołanie zespołu parlamentarnego zainteresowanego bioenergetyką.

 

Po raz pierwszy UPEBBI przyznała nagrodę Portalu Biogazowego Roku, którą został wyróżniony portal ozeon.com.pl będący emanacją wysokojakościowego kwartalnika „OZEON”. Nagrodę dla Portalu Biogazowego 2023 odebrał jego redaktor naczelny Krzysztof Stawnicki i powiedział do zebranych: „wśród czytelników czasopisma mamy ponad 2000 odbiorców instytucjonalnych poznanych osobiście. Dodatkowo poprzez serwis internetowy docieramy do 50 000 odbiorców zainteresowanych ekologią. „OZEON” jest także patronem IX Międzynarodowego Kongresu Eko Forum, a w dniach 15 – 17 czerwca 2023 roku do Supraśla w województwie podlaskim przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich”.